Har du en Smartphone? (Manuel opsætning)

Har du en Smartphone eller kan din telefon ikke modtage automatiske opsætninger, kan du opsætte din telefon manuelt.

Det er en god idé, hvis du starter med at nulstille dine netværksindstillinger.

Sådan nulstiller du dine netværksindstillinger

Tryk Menu

Vælg Indstillinger

I sektionen Netværksforbindelser, tryk Flere Indstillinger

Vælg Mobile Netværk

Tjek at der er flueben i Mobildata

Vælg Adgangspunktnavne

Tryk Menu

Vælg Nulstil t. standardind.

Vent på bekræftelsen: 

"Indstillinger for adgangspunktnavn nulstillet til standard"

 Det kan være det er nødvendigt at slukke og tænde telefonen.


MMS-opsætning

Manuel opsætning

Navn: OK Mobil

APN / adgangspunkt: telenor

MMSC adresse / startside: http://mms.telenor.dk

Godkendelsestype: Normal

Felter, der ikke er nævnt, skal forblive blanke.


Internet-opsætning (GPRS/3G)

APN: internet

Godkendelsestype: Normal

Felter, der ikke er nævnt, skal forblive blanke.


OBS ovenstående kan variere fra telefonmodel til telefonmodel. Kontakt kundeservice, hvis den generelle manuelle opsætning ikke virker.